Tiêu chí và mục tiêu hoạt động của JeTravel

Blog lập ra nhằm mục đích cung cấp những thông tin hữu ích cho dân du lịch bụi.

Các bài viết sẽ được phân loại vào các mục theo vị trí địa lý như Châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, miền Nam, miền Bắc, Tây Bắc…. Đối với mỗi địa danh sẽ có hệ thống bài viết như sau:

  • Một bài cẩm nang chung được biên tập và tổng hợp từ các chuyến đi khác nhau về nơi ăn, chốn nghỉ, phương tiên đi lại và các lời khuyên hữu ích khác để có một chuyến đi thành công.
  • Tiếp theo đó là các bài viết của dân phượt sau mỗi chuyến đi.

Ok.

Advertisements